Audio vchodový a prístupový systém AV/ACS

Nachádzate sa tu

Audio - video vchodový systém v kombinácií s riadením vstupu (často nazývaný prístupový systém) umožní osobe na základe preukázania oprávnenosti vstup alebo vjazd do objektu, prípadne do stráženej časti objektu. Systémy kontroly vstupu riadi prístup osôb, resp. vozidiel do chránených priestorov alebo ku chráneným zariadeniam, prípadne informáciam, na základe pridelených prístupových práv.

Tieto zariadenia umožňujú sledovať pohyb osôb v definovaných priestorových zónach. Ako nositeľmi prístupového oprávnenia sú využívané rôzne média, napr. magnetické a čipové karty, čipové prívesky rôznych tvarov a najnovšie sa využívajú biometrické informácie, napr. odtlačky prstov, zobrazenie očnej dúhovky a pod.