Elektrická požiarna signalizácia EPS

Nachádzate sa tu

Elektrická požiarna signalizácia EPS je neoddeliteľnou súčasťou systémov na ochranu objektov z dôvodu minimalizácie rizík a strát v prípade požiaru. Existujú rôzne typy EPS, ktoré sa svojimi vlastnosťami hodia pre určitú charakteristickú skupinu chránených objektov. Vo väčšine prípadov je EPS systémovo prepojená s hlasovou signalizáciou požiaru a elektronickou kontrolou vstupu prípadne ešte s ďalšími systémami budovy. 

Požiarne detekčné systémy sú jedným z najdôležitejších nástrojov na včasné odhalenie požiaru a tým aj ochranu života a majetku. Elektrická požiarna signalizácia je požiarne zariadenie patriace do kategórie požiarnotechnických zariadení slúžiace na rozpoznanie príznakov horenia a následné akustické a optické varovanie, príp. aj aktiváciu zariadení na likvidáciu požiaru. Spravidla obsahuje ústredňu, hlásiče požiaru, zariadenie signalizácie požiaru, zariadenie na prenos požiarnej signalizácie a napájacie zariadenie.

Úlohou elektrickej požiarnej signalizácie je včasné signalizovanie požiaru. V prípade požiaru musia byť čo najskôr upozornené osoby pomocou zvukových a svetelných signálov a kontrolované rôzne protipožiarne zariadenia, aby sa zabránilo šíreniu požiaru. Požiarna signalizácia môže byť bezporuchová len pri zaručení spoľahlivosti celého aspektu systémov hlásenia požiaru.

Zariadenie, ktoré je neustále zavádzajúce a často vadné, sa stáva pre prevádzkovateľa značne nákladovo neefektívnym zariadení. Nevyhnutným predpokladom pre spoľahlivú a nákladovo efektívnu prevádzku systému je odborná a pravidelná údržba. Pri absencií pravidelných predpísaných kontrol zo strany prevádzkovateľa, môže dôjsť k zlyhaniu protipožiarneho zariadenia.

Predpísanú pravidelnú kontrolu a údržbu požiarnych poplachových systémov vykonávajú skúsení vyškolení technici spoločnosti.

Spoločnosť ElektroSystem AM, spol. s r.o. vykonáva inštaláciu, kontroly, servis a opravy systémov EPS výrobcov: ESSER a Bosch Security.