Komerčné a administratívne budovy

Nachádzate sa tu

 • Plaváreň Pasienka Bratislava – rekonštrukcia MaR, káblové trasy a rozvody, dodávka a montáž rozvádzača DT
 • Projects, s.r.o. – elektroinštalačné rozvody a úprava rozvádzačov pre tlačiarenské zariadenia
 • NÚSCH Bratislava – montáž MaR VZT pre Siemens
 • DOMINO Trnava – úprava slaboprúdovej a silnoprúdovej elektroinštalácie
 • AVION Bratislava, prevádzka Love PASTA – komplexná elektroinštalácia, dodávka rozvádzača
 • HOTEL COLOR Bratislava – Modernizácia I. etapa, montáž MaR, dodávka rozvádzača
 • AB LINEA Bratislava – komplexná elektroinštalácia vetrania chránenej únikovej cesty, dodávka rozvádzača
 • ALFA REAL Piešťany – dodávka a montáž svetelnej elektroinštalácie
 • H-PROBYT, spol. s r.o. – kamerový systém
 • Billa Senica - Prestavba bývalej obchodnej prevádzky, silnoprúd a slaboprúd
 • Alfa a.s. Piešťany - Prestavba skladových priestorov vrátane podružných meraní spotreby elektriny, silnoprúd a slaboprúd
 • Alfa a.s. Piešťany - aktívny bleskozvod
 • Alfa a.s. Piešťany - Komplexná dodávka NN prípojky z distribučnej siete
 • Stavmat Piešťany - Prestavba skladových priestorov, silnoprúd a slaboprúd
 • ŠEVT Bratislava - kamerový systém, revízie EZ, elektroinštalácia DOCUTECH
 • CUBICON Bratislava - HVAC systém TAC, MaR
 • Obchodno spoločenské centrum MLYNY Nitra - Hlavné staveniskového NN rozvody a nasvetlenie stavby, prípojky pre žeriavy, realizácia základového zemniča stavby
 • MEDIS M, centrum zdravotnej starostlivosti - plynová kotolňa, časť MaR
 • OSC MYNY Nitra - základový zemnič
 • Obchodné centrum DOMINO Trnava - Komplexná elektroinštalácia
 • Predajňa STAVMAT, Zavarská cesta Trnava - Komplexná elektroinštalácia
 • Obchodno priemyselný areál Zavarská cesta - Vonkajšie distribučné rozvody NN, ochrana CN káblových rozvodov
 • Tesco Vráble - Komplexná elektroinštalácia