Ostatné

Nachádzate sa tu

Poľnohospodárstvo

 • Poľnohospodárska spoločnosť D. Saliby, Farma Sziget – dodávka a montáž dieselagregátu EC D300
 • Farma SZIGET – rekonštrukcia TS 250 kVA, výmena NN rozvádzača RST, projekcia, dodávka, montáž a revízia
 • Farma SZIGET – areálové káblové rozvody NN, projekcia, montáž a revízie
 • Poľnohospodárska spoločnosť D. Saliby – oprava bleskozvodu na objekte dielní
 • Poľnohospodárska spoločnosť Dolné Saliby - Modernizácia osvetlenia v sklade sypaného obilia, svetelná elektroinštalácia
 • Poľnohospodárska spoločnosť Dolné Saliby - Oprava elektroinštalácie v objektoch pre výkrm HD1 a HD2, silnoprúd a rozvádzač
 • Poľnohospodárska spoločnosť Dolné Saliby - Modernizácia elektroinštalácie v objektoch č. 1 a č. 2 pre výkrm brojlerov, silnoprúd, MaR a rozvádzače
 • Poľnohospodárska spoločnosť Dolné Saliby - Oprava elektrických pohonov čističky Petkus, výmena rozvádzača,
 • Agrofert Diakovce - Svetelná elektroinštalácia v skladoch č. 1 a č. 2 pre voľne sypané poľnohospodárske produkty
 • Poľnohospodárska spoločnosť Dolné Saliby - Spracovanie protokolu o vonkajších vplyvoch pre objekty v areály Nový Dvor

 

Energetika

 • SPP – distribúcia, Bratislava, Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievozská cesta, prepojovacie objekty PO-CH stanice katódovej ochrany SKAO
 • SPP – distribúcia, Bratislava, Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever, prepojovacie objekty PO-CH stanice katódovej ochrany SKAO
 • SPP – distribúcia, Bratislava, Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever – Rača, prepojovacie objekty PO-CH stanice katódovej ochrany SKAO
 • SPP – distribúcia, Bratislava – prekládka káblového rozvodu pre uzemnenie SKAO  Ivanka pri Nitre
 • SPP – distribúcia, Centrálna odorizačná stanica COD Miloslavov – elektroinštalácia ATEX, MaR, uzemnenie dodávka rozvádzača
 • SPP – distribúcia – NN prípojka pre COD Miloslavov
 • Verejné osvetlenie Nové Šuty, Vajnory – elektroinštalácia
 • Výhrevňa VEOLIA D4-40, Bratislava – montáž MaR pre Regulaterm
 • Obec Dolné Saliby - rozšírenie distribučnej verejnej siete, 1kV prípojky pre bytové jednotky č. 1, č. 2 a č. 3
 • Areál Zavarská Trnava - distribučné verejné 1kV rozvody (500 m) z TS99
 • Areál Zavarská Trnava - prekládka VN prípojky, linky 125, 356 a 1024
 • Vodné dielo Gabčíkovo - elektrický ohrev na bránach plavebnej komory
 • Mesto Vráble, ENERMONT - úprava NN časti TS 0081-001 s dodávkou rozvádzača