Priemyselné objekty a stavby

Nachádzate sa tu

 • BÁRDI AUTO SLOVAKIA s.r.o. – výmena LED reflektorov na svetelnej rampe
 • Enviral a.s. Leopoldov – doplnenie elektrického ohrevu potrubných rozvodov v sušiarni
 • Enviral a.s. Leopoldov – elektrický priemyselný ohrev pre čerpadlá P01 a P02 – Ex, projekcia, montáž, revízia a úradná skúška
 • Continental Zvolen – elektroinštalačné práce, MaR chladenie a vetranie
 • OLO a.s., Spaľovňa – elektrický ohrev sila popola vrátane izolácie, realizačný projekt, dodávka a montáž
 • OLO a.s., Spaľovňa – elektrický ohrev reťazových dopravníkov AH002 a AH003
 • OLO a.s., Spaľovňa – elektrický ohrev palivových filtrov
 • B.C.B., s.r.o., Galanta – dátové rozvody pre strojné zariadenia
 • Slovenské cukrovary Sereď, s.r.o., Brúsiaca stanica – elektroinštalácia
 • Skladový areál ŠEVT a.s. – Výmena vzdušného vedenie NN
 • B.C.B., s.r.o. Galanta – priemyselná elektroinštalácia
 • ENVIRO Lieskovec a.s. – elektroinštalácia v areáli SZP
 • OPC Apollo Group P. Biskupice – Skladová hala, komplexná elektroinštalácia, pre MONT ELEKTRO a.s.
 • BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o., Slovenská Ľupča - priemyselný elektrický ohrev potrubia
 • BÁRDI AUTO SLOVAKIA s.r.o. – osvetlenie skladovej haly 2
 • ACHP Levice a.s., Veľké Ripňany – Doplnenie rozvodov pre systém RB WEB a ENERG, pre R B, spol. s r.o.
 • Slovnaft-Terminál Kľačany – elektroinštalácia, MaR, dodávka rozvádzačov,  decentralizácia vykurovania, ATEX
 • Slovnaft a.s. – elektroinštalácie SNV pre Energetické strojárne s.r.o.
 • OLO a.s., Spaľovňa – elektrický ohrev palivového filtra
 • BÁRDI AUTO SLOVAKIA s.r.o. – osvetlenie skladovej haly 2
 • Novogrudok, Bielorusko - Sušiareň, projekcia, výroba a dodávka technologických rozvádzačov DT s S7-1200
 • Polytec Composites Slovakia Sládkovičovo - výmena umelého osvetlenia vo výrobnej a skladovej hale
 • LoVen special products Slovakia - Automatizovaný regulovaný pohon pracovného stroja, PLC Saia PCD1, terminál PCD7, MaR, rozvádzač DT, programové vybavenie
 • LoVen special products Slovakia - Automatizovaný regulovaný pohon pracovného stroja, PLC Saia PCD2, terminál PCD7, MaR, rozvádzač DT, pohony, programové vybavenie
 • LoVen special products Slovakia - Oprava regulovaného pohonu na báze FC - Variflex, MaR
 • LoVen special products Slovakia - Výmena automatiky pre plynovú pec, MaR
 • DUSLO Šaľa - Rekonštrukcia ČOV II. etapa, časť MaR
 • Castor a Pollux a.s. Zvolen - Stredisko zhodnocovania plastových odpadov, Filtračné zariadenie - "Ex", východisková revízia
 • Castor a Pollux a.s. Zvolen - Stredisko zhodnocovania plastových odpadov, Technológia PCP1 a PCP2 - východisková revízia
 • Castor a Pollux a.s. Zvolen - Stredisko zhodnocovania plastových odpadov, Filtračné zariadenie - "Ex", silnoprúd, MaR, rozvádzač
 • Castor a Pollux a.s. Zvolen - Stredisko zhodnocovania plastových odpadov, silnoprúd, slaboprúd a rozvádzače
 • Enviral Leopoldov – realizácia uzemňovacej siete v závode na výrobu bioetanolu
 • SPP Bratislava, areál Zavarská Trnava - Regulačná stanica plynu, silnoprúd, uzemnenie a revízia
 • Kovohuty Krompachy - Dodávky elektroohrevu s rozvádzačom MaR
 • Tatravagónka Poprad - Elektroinštalácia pre infražiaričový ohrev vo výrobných halách, silnoprúd a MaR
 • DUSLO Šaľa - Kompresor Atlas Copco
 • DUSLO Šaľa - Intenzifikácia výroby čpavku, časť MaR