Štátne a verejné inštitúcie

Nachádzate sa tu

 • KP SR, Hodžovo nám., Bratislava – oprava zemných svietidiel vonkajšieho osvetlenie v prezidentskej záhrade
 • VŠMU Bratislava – elektroinštalačné práce, MaR
 • MO SR, Kutuzovove kasárne – výmena rozvádzačov RV1 a RV2
 • Modernizácia vnútorných priestorov ZŠ Jaslovské Bohunice – komplexná rekonštrukcia elektroinštalácie – I. a II. Etapa
 • ZŠ Malacky – automatické odvetrávanie, elektroinštalácia, dodávka rozvádzača
 • Okresný súd Galanta – komplexná rekonštrukcia elektroinštalácie v priestoroch archívu
 • Kancelária prezidenta SR – revízia trafostanice TS100 a areálových rozvodov NN
 • Kancelária prezidenta SR - Grassalkovichov palác, pravidelná revízia a servis transformátovej stanice TS100 a hlavných napájacích NN rozvodov
 • Kancelária prezidenta SR - Grassalkovichov palác, rekonštrukcia vonkajšieho osvetlenia prezidentskej záhrady
 • Kancelária prezidenta SR - sídlo prezidenta SR, pravidelné revízie EZ (2006 a 2011), Grassalkovichov palác, prezidentská záhrada, transformátorová stanica, dieselagregát
 • Základná škola Veternicova, Bratislava - počítačové siete v učebni 1 a 2
 • Kancelária prezidenta SR - sídlo prezidenta SR, Bratislava - Rekonštrukcia vnútorných hl elektrických rozvodov
 • Divadlo DPOH, Gorkého 17, Bratislava - Plynová kotolňa v DPOH - silnoprúdová elektroinštalácia, rozvody a montáž MaR kotolne
 • Slovenské národné múzeum, Prírodovedné múzeum Bratislava - pravidelné revízie EZ (2005 a 2010)
 • Letisko M. R. Štefánika Bratislava, Sklad LPH- budovanie komplexného systému bezpečnosti letiska, osvetlenie, rozvody a montáž kamerových systémov
 • Úrad práce Sereď - komplexná rekonštrukcia bleskozvodu
 • Kancelária prezidenta SR - rezidencia prezidenta Slavín, ochranné a bezpečnostné osvetlenie oplotenia
 • Slovenský pozemkový fond Bratislava - 35 regionálnych odborov - revízia elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia
 • Slovenské národné múzeum - Archeologické múzeum - oprava elektrických zariadení a odstránenie nedostatkov z pravidelných revízií
 • Kancelária prezidenta SR - Spracovanie protokolu o vonkajších vplyvoch pre objekt Grassalkovichov palác