Meranie a regulácia v budovách

Nachádzate sa tu

Vzhľadom na neustále rastúce náklady na energie sa oblasť merania a regulácie stáva kľúčovým oborom pri navrhovaní a prevádzkovaní systémov technického zabezpečenia budov pre bývanie a komerčné využitie.

Jednotlivé systémy upravujeme individuálne podľa potrieb zákazníka a požiadaviek technických noriem a právnych predpisov tak, aby systémy boli maximálne efektívne a spoľahlivo využité a zodpovedali aplikačnému prostrediu.

Systémy sa môžu prepájať do integrovaného systému riadenia pre budovy, vďaka čomu sa zvýši okrem komfortu automatizácia a kontrola jednotlivých systémov.

Zabezpečujeme systémy merania a regulácie:

  • Regulačné systémy pre regulácie kúrenia
  • Riadiace systémy pre kotolne a výmenníkové stanice
  • Malá regulácia pre domy a byty
  • Systémy chladenia, vetrania a sušenia
  • Detekcie CO a CO2
  • Elektrických ohrevov pre stavebníctvo a priemysel
  • Meranie teploty, tlaku a hmotnosti
  • Meranie prietoku a hladiny

Pri poskytovaní služby merania a regulácie zabezpečíme návrh riadiaceho systému, vypracujeme kompletnú projektovú dokumentáciu, vykonáme odbornú realizáciu elektroinštalácií, zabezpečíme programové vybavenie pre riadiace systémy a poskytneme kompletný servis a údržbu realizovaného riešenia.