Náklady na elektrinu pod kontrolou

Nachádzate sa tu

Proces šetrenia s elektrickou energiou by sa mal začať so zisťovaním, ako a kde sa elektrina využíva a koľko sa jej spotrebuje. V súčasnosti existujú rôzne inteligentné technické riešenia pre efektívne využitie energie. Vo väčšine prípadov je inštalácia takýchto riešení nenákladná a poskytuje rýchlu návratnosť.

Prvým krokom k získaniu celkového prehľadu o efektívnom využívaní elektrickej siete je meranie spotreby elektriny. Okrem rozúčtovania spotreby pre jednotlivých odberateľov alebo prevádzky je zabudovanie podružného merania spotreby a jeho monitorovanie vlastne prvým krokom k získaniu celkového prehľadu o každej elektrickej inštalácií. Archivujú a analyzujú sa zbierané údaje, prijímajú sa príslušné úsporné opatrenia, vykonáva sa spätná kontrola a vyhodnotenie úsporných opatrení. Zákazník má k dispozícií dôkladnú evidenciu a prehľad o spotrebe elektriny tak v reálnom čase ako aj za určitý časový horizont. Je to značná výhoda pri dojednaní maximálnej rezervovanej kapacity u distribútora elektriny, resp. môže si s dostatočnou presnosťou upraviť rezervovanú kapacitu s ohľadom na sezónne obdobie.