O spoločnosti

Nachádzate sa tu

ElektroSystem AM, spol. s r.o. sa od svojho založenia v roku 2005 dynamicky rozvíja a rastie.
Na trhu je známa pod obchodným názvom a logom ESAM.

Spoločnosť bola založená s účelom napĺňania potrieb a požiadaviek zákazníkov v oblasti montáže,
opravy, revízie a servisu elektrických zariadení.

Našim cieľom je trvalá spokojnosť zákazníkov

O spoločnosti

Na trhu sme viac ako desaťročie, čo je prejavom stability spoločnosti.

Pre zabezpečenie trvalej prosperity spoločnosti bola vytvorená organizačná štruktúra spoločnosti, ktorá umožňuje efektívne využívanie jej pracovných kapacít. Podstatou je procesné riadenie a usporiadanie činností medzi oddeleniami a deľba práce medzi jednotlivcov, za účelom realizácie našich zámerov a spoločných cieľov.

Hodnoty spoločnosti

Trvalo sa hlásime k princípom spoločensky zodpovedného podnikania. Profesionálny prístup, ústretovosť k našim zákazníkom a dodržiavanie zákonov, sú základnými hodnotami spoločnosti. Dôraz kladieme na pravidelné vzdelávanie svojich zamestnancov, s cieľom zvyšovania ich odbornoti a profesionality, ktorá je nevyhnutným predpokladom poskytovania kvalitnej služby.

Vďaka zodpovednému a profesionálnemu prístupu našich zamestnancov k dodržiavaniu nastavených pravidiel kultúry spoločnosti, sme sa postupne prepracovali medzi dôveryhodné a uznávané firmy na slovenskom trhu vo svojom obore.

Naše skúsenosti

Naše odborné skúsenosti sme nadobudli v rôznych odvetviach priemyslu a stavebníctva.

Referencie