Poplachový systém narušenia PSN

Nachádzate sa tu

Vlastnému návrhu PSN predchádza analýza možných rizík zabezpečovaného objektu, následne je systém PSN navrhnutý a inštalovaný tak, aby zodpovedal najnáročnejším odporúčaniam pre zabezpečenie objektu. Preferujeme predovšetkým PSN adresovateľného typu, ktoré sú schválené NBÚ pre ochranu objektov.