Pravidelné kontroly elektrickej požiarnej signalizácie

Nachádzate sa tu

Pravidelné kontroly elektrickej požiarnej signalizácie

V rámci záručného a pozáručného zmluvného servisu vykonávame mesačné, štvrťročné a ročné kontroly elektrickej požiarnej signalizácie (EPS) a hlasovej signalizácie požiaru (HSP) podľa vyhlášky č. 726/2002 Z.z.

Kontroly vykonávame v zmysle odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi na certifikovaných protipožiarnych zariadeniach BOSCH Security a ESSER.