Pravidelný pozáručný servis elektrických zariadení

Nachádzate sa tu

Pravidelný servis pomáha zvýšiť spoľahlivosť a efektivitu inštalovaných technológií a zaistiť bezproblémovú prevádzku 24 hodín denne.

Zákazník si môže vybrať z dvoch programov, od operatívneho servisného zásahu až po kompletnú správu elektrických zariadení:

 • 1. Základný program je zameraný na opravu po poruche, ktorá sa uskutočňuje po zistení poruchového stavu a jeho úlohou je uvedenie inštalácie do stavu, v ktorom môže plniť požadovanú funkciu.
 • 2. Nosnou činnosťou rozšíreného programu je preventívna údržba, ktorá je uskutočňovaná v predom dojednaných intervaloch (v normatívoch doby prevádzky), alebo podľa predpísaných kritérií a je zameraná na zníženie pravdepodobnosti poruchy, alebo degradácie fungovania objektu. Program môže byť doplnený o výkon pravidelných revízií elektrických zariadení vrátane správy a ich evidencie.

Výhody a hlavné dôvody zmluvného servisu:

 • Úspora personálnych kapacít a tým súvisiacich nákladov
 • Licencie na špeciálne práce
 • Presun zodpovednosti
 • Diagnostika zariadení
 • Nezávislá expertíza
 • Vypracovanie dlhodobého plánu preventívnej údržby
 • Prevencia vzniku porúch
 • Zaistenie spoľahlivej, hospodárnej a bezpečnej prevádzky
 • Dôkladná databázová evidencia a správa zariadení
 • Integrácia databáz do informačného systému spoločnosti

Pravidelný servis pomáha zvýšiť spoľahlivosť a efektivitu inštalovaných technológií a zaistiť bezproblémovú prevádzku 24 hodín denne. Využitím ponúkaných služieb a uzatvorením servisnej zmluvy môžete znížiť náklady spojené s údržbou a opravou jednotlivých zariadení a zároveň tieto náklady lepšie plánovať. 

Poruchy, neočakávané javy a údržbu preventívne vyhodnocujeme a navrhujeme zákazníkovi kroky k optimalizácií prevádzkových nákladov.