Projektová činnosť a inžiniering

Nachádzate sa tu

Projektové dokumentácie v objektoch triedy A a B vypracované v stupňoch:

 • Úvodné projekty a štúdie
 • Realizačný projekt (RP)
 • Projekt skutočného vyhotovenia (PSV)
 • Konštrukčná dokumentácia

Projekčná a inžinierska činnosť:

 • Rozvádzače
  • Elektrické rozvádzače
 • Silnoprúdová elektroinštalácia
  • Vonkajšie elektrické rozvody a prípojky
  • Stavebná a priemyselná elektroinštalácia
  • Bleskozvody a uzemňovacie siete
 • Meranie a regulácia
  • Regulované priemyselné elektro ohrevy
  • Regulované elektrické pohony
  • Riadenie technológie VZT, chladenia a kotolne
  • Meranie hladín, prietoku s prenosom dát
 • Slaboprúdová elektroinštalácia
  • Štruktúrovaná kabeláž
  • Elektrická požiarna signalizácia
  • Audio-video vchodový systém
  • Kamerový systém

Projektové práce vykonávame v súlade s platnými normami, predpismi a právnymi ustanoveniami. Dokumentácia je spracovaná štandardne v tlačenej podobe a elektronicky programom AutoCAD LT.