Revízia a servis elektrických zariadení regulačnej stanice plynu RS

Nachádzate sa tu

Zabezpečujeme opravy, servis a revíziu stavebnej elektroinštalácie regulačnej stanice plynu.

Kontroly, opravy a revízia ochrany pred účinkami atmosférickej alebo statickej elektriny bleskozvodu sa vykonáva 1x ročne, revízia ostatnej elektroinštalácia 1x za 2 roky.

Súčasťou kontroly a revízie je:

  • Bleskozvodová sústava
  • Uzemňovacia sústava a ochranné pospojovanie Ex
  • Stavebná elektroinštalácia, svetlo a ostatné silové rozvody

Výstupom z pravidelnej kontroly je písomný protokol o vykonanej kontrole RS, a vystavená Správa o pravidelnej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia RS.