Revízie a servis

Nachádzate sa tu

Zvýšenia bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky elektrických technických zariadení.

S cieľom zvýšenia bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky vyhradených elektrických zariadení je nevyhnutné dodržiavať predpisy a opatrenia zamerané na overovanie stavu elektrických zariadení nielen pred ich uvedením do prevádzky, ale aj v pravidelných intervaloch počas ich prevádzkovania.

Spoločnosť ElektroSystem AM, spol. s r.o. vykonáva revíznu činnosť podľa Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., v rozsahu vydaného oprávnenia podľa §15 zákona č. 124/2006 Z.z.,

Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení bez obmedzenia napätia v triedach bez nebezpečenstva aj s nebezpečenstvom výbuchu, vrátane bleskozvodov.

 

Požiadavky na bezpečnosť elektrických zariadení preverujeme revíznou činnosťou na elektrických zariadeniach.
Transformátorová stanica patrí do kategórie vyhradených technických zariadení, na ktorých je povinnosťou prevádzkovateľa vykonávať pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky, a úkony údržby.
Počas servisnej a revíznej činnosti na elektrických zariadeniach NN a VN vykonávame termovízne meranie nedeštruktívnou metódou termovíznou kamerou Chauvin Arnoux CA1950. Meraním na prúdových rozvodoch a spojoch včas odhaľujeme a identifikujeme  miesta s nadmerným oteplením alebo aj opotrebované časti na zariadeniach, ktoré môžu byť neočakávane zdrojom porúch alebo havarijných stavov.
Pravidelné kontroly elektrickej požiarnej signalizácie
V rámci záručného a pozáručného zmluvného servisu vykonávame mesačné, štvrťročné a ročné kontroly elektrickej požiarnej signalizácie (EPS) a hlasovej signalizácie požiaru (HSP) podľa vyhlášky č. 726/2002 Z.z.
Zabezpečujeme opravy, servis a revíziu stavebnej elektroinštalácie regulačnej stanice plynu.
Pravidelný servis pomáha zvýšiť spoľahlivosť a efektivitu inštalovaných technológií a zaistiť bezproblémovú prevádzku 24 hodín denne.