Nabíjacie stanice pre firmy, firemný autopark

Nachádzate sa tu

Téma dojazdu elektromobilov pri ich súčasnom štandarde v porovnaní s priemerným denným nájazdom už v mnohých firmách nie je hlavnou prekážkou pre obmenu súčasného vozového parku za elektrické vozidlá.

Nabíjacie stanice umiestnené v sídle firmy zabezpečujú najviac nabíjaní, čo do počtu ako aj do celkového toku elektrickej energie. To je dané skutočnosťou, že takmer všetky trasy začínajú a končia v mieste sídla majiteľa. Na  tomto mieste bude zároveň elektromobil tráviť väčšinu zo svojho parkovacieho času. Keďže ide o dlhodobé státie, je nutné uvažovať s výkonom nabíjania až do 22 kW na jednu nabíjačku. Pre efektívne využitie zvýšenej energetickej náročnosti, odporúčame aj vzhľadom na predpokladaný rastúci počet elektrických vozidiel, vykonať odborný posudok o sieťových a kapacitných možnostiach jestvujúcej elektroinštalácie. Na základe zistených technických možností, parametrov siete a v porovnaní s požiadavkami zákazníka navrhneme nabíjaciu stanicu AC. V prípade, že skupinové osadenie nabíjacích systémov si vyžaduje posilnenie elektrických rozvodov, zákazníkom zabezpečíme komplexné riešenie počnúc projektovou dokumentáciou, montážou a s uvedením elektrického zariadenia do prevádzky.

Nabíjacie stanice, Nabíjacie stanice pre domácnosti, Nabíjacie stanice pre firmy, firemný autopark, Nabíjacie stanice pre verejné využitie
Wallbox Pulsar je jednoduchý, chytrý nabíjací systém s najkompaktnejšou konštrukciou na trhu poskytujúci maximálny výkon v domácnosti.
Nabíjacie stanice, Nabíjacie stanice pre domácnosti, Nabíjacie stanice pre firmy, firemný autopark, Nabíjacie stanice pre verejné využitie
Wallbox Commander je revolučný chytrý nabíjací systém pre elektrické vozidlá, vybavený najnovšou technológiou s kompaktným a sofistikovaným dizajnom pre zabezpečenie najlepšieho výkonu pre každodenný život jednotlivcov a firiem.
Nabíjacie stanice, Nabíjacie stanice pre firmy, firemný autopark, Nabíjacie stanice pre verejné využitie
Wallbox Commander Business je revolučný inteligentný nabíjací systém pre elektromobily zameriavajúci sa na sprístupnenie najnovšej technológie súkromným spoločnostiam v kompaktnom a prepracovanom dizajnom poskytujúc najlepší výkon v každodennom živote v spoločnosti, pre zamestnancov, zákazníkov (hotely ...) a flotilový manažment.
Nabíjacie stanice, Nabíjacie stanice pre domácnosti, Nabíjacie stanice pre firmy, firemný autopark, Nabíjacie stanice pre verejné využitie
Wallbox Copper je prvotný inteligentný nabíjací systém pre elektrické automobily, vybavený najnovšou technológiou v rámci kompaktného a dômyselného dizajnu a poskytuje najlepší výkon pre každodenný život vás a spoločností.