Projekčná činnosť

Nachádzate sa tu

Technické oddelenie je jedným zo základných pilierov našej spoločnosti. Je strojcom základu pre kvalitnú dodávku celej elektroinštalácie.

Nesie plnú zodpovednosť za prípravu a riadenie montážnych prác na elektrických zariadeniach. Dbá o bezproblémový priebeh záverečných skúšok a revízií. Pre zákazníka zabezpečuje komplexnú sprievodnú technickú dokumentáciu od zhotoveného elektrického zariadenia.

Zákazníkom ponúkame riešenia adekvátne k jeho požiadavkám a jeho finančným možnostiam. Dôraz kladieme na efektívne využitie elektrickej energie pri zabezpečení čo najvyššej spoľahlivosti navrhovaného elektrického zariadenia. Pre navrhované riešenia vyberáme certifikované produkty svetových značiek od osvedčených partnerov.
Po dohode so zákazníkom zabezpečujeme projektovú dokumentáciu podľa stupňa požadovaného projektu. Pre tvorbu projektových úloh používame certifikovaný CAD program a ostatné licenčné elektrotechnické podporné programy.
Základom pre dodanie komplexnej a kvalitnej elektroinštalácie je nesporne technická príprava výroby.