Štruktúrovaná kabeláž

Nachádzate sa tu

Štruktúrovaná kabeláž tvorí základný prvok infraštruktúry moderných lokálnych počítačových sietí LAN. Je to vlastne univerzálny kabelážny systém vytvorený prepojením informačných a komunikačných zariadení vo vnútri budovy pomocou jedného prenosového média pre nezávislé systémy s rýchlym prenosom dát.

V súčasnom období okrem budov určených pre kancelárske a výrobné účely, je štruktúrovaná kabeláž plnohodnotnou a štandardnou súčasťou vnútorných inštalačných rozvodov bytových jednotiek a domácností. Kabeláž zabezpečuje komfortné pripojenie televízneho prijímača, počítača alebo telefónu. V celej inštalácii sa používa len jeden druh kábla a jeden druh dátových zásuviek vybavených konektormi RJ45. Aktuálnu funkciu ktorejkoľvek zásuvky možno opäť kedykoľvek zmeniť.
Vnútorný kabelážny systém môžeme napojiť na vonkajšie komunikačné siete poskytovateľov internetového pripojenia alebo služieb TriplePlay. 

Len dobre navrhnutý a vybudovaný systém umožňuje plnohodnotne využívať zákazníkovi výhody univerzálneho kabelážneho systému. Kvalitne navrhnutú a odborne inštalovanú štruktúrovanú kabeláž môže užívateľ očakávať len od autorizovaných dodávateľov, ktorí dodržiavajú osvedčené štandardy a doporučenia pre kabelážny systém.