Systémy manažérstva

Nachádzate sa tu

Medzinárodná akreditačná spoločnosť TÜV SÜD Slovakia vykonala v našej spoločnosti previerku manažérskych systémov aktualizovaných podľa revidovaných medzinárodných noriem zosúladených s požiadavkami spoločnosti.

ElektroSystem AM pri svojej činnosti využíva metódy systémového a procesného riadenia spoločnosti, usiluje o ekonomickú, sociálnu a environmentálnu udržateľnosť s cieľom zabezpečiť dlhodobý úspech spoločnosti. V rámci podpory tohto cieľa spoločnosť vyžaduje dodržiavanie etických zásad v pracovnej oblasti, v oblasti životného prostredia, zdravia a bezpečnosti.

 

Spoločnosť má vybudované manažérske systémy podľa medzinárodných štandardov:

 

STN EN ISO 9001:2016

Systém manažérstva kvality

STN OHSAS 18001:2009

Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

STN EN ISO 14001:2016

Systém environmentálneho manažérstva

 

Certifikáty: