Termovízne meranie

Nachádzate sa tu

Počas servisnej a revíznej činnosti na elektrických zariadeniach NN a VN vykonávame termovízne meranie nedeštruktívnou metódou termovíznou kamerou Chauvin Arnoux CA1950. Meraním na prúdových rozvodoch a spojoch včas odhaľujeme a identifikujeme  miesta s nadmerným oteplením alebo aj opotrebované časti na zariadeniach, ktoré môžu byť neočakávane zdrojom porúch alebo havarijných stavov.

Význam a prínos termovízie

  • Minimalizácia strát spojených s odstávkou zariadení
  • Zníženie nákladov na údržbu
  • Skrátenie času na vyhľadávanie poruchy
  • Včasná prevencia porúch a havarijných stavov
  • Meranie počas bežnej prevádzky bez nutnosti odpojenia zariadenia

Spoločne so zobrazením rozloženia teploty je možné zobraziť aj reálny obraz miesta merania. Pomocou softvérovej podpory vyhotovujeme správu o meraní s obrazovou dokumentáciou.