Výroba rozvádzačov

Nachádzate sa tu

Vyrábame typizované a atypické elektrické rozvádzače nízkeho napätia do 4000A menovitého prúdu.  Prevažná časť produkcie pozostáva z kusovej výroby pre konkrétne aplikácie, či už pre rozvod elektrickej energie, riadenie strojov alebo komplexnú automatizáciu.

Prísne dodržiavanie platných noriem, a to na národnej i medzinárodnej úrovni, je pre nás vo výrobnom procese záväzné. Skúsený a kvalifikovaný odborný personál zabezpečuje a dbá o starostlivé a precízne vyhotovenie každého rozvádzača.

Funkčné skúšky a testovanie kvality v jasne definovaných fázach výrobného procesu zaručujú vysokú spoľahlivosť zariadení.

Na výrobu používame elektrické prístroje od renomovaných výrobcov, ktoré osadzujeme do osvedčených rozvádzačových skríň s kvalitnou povrchovou úpravou.

Výrobný program spoločnosti:

  • Rozvádzače panelové pre NN rozvodne
  • Rozvádzače technologické
  • Rozvádzače pre priemysel, stavebníctvo a energetiku
  • Rozvádzače merania a regulácie
  • Rozvádzače pre jednoúčelové stroje a zariadenia
  • Rozvádzače merania spotreby elektriny, skupinové a individuálne
  • Rozvádzače verejného osvetlenia
  • Rozvádzače pre bytovú výstavbu
  • Dátové rozvádzače
  • Ovládacie skrinky

Výroba rozvádzača je ukončená celkovou výstupnou kontrolou. Na základe kontroly a skúšky je rozvádzač opatrený trvalým výrobným štítkom so značkou zhody výrobku CE. Súčasťou výrobku je dokladová časť, ktorá pozostáva z protokolu o kusovej skúške rozvádzača, vyhlásenia o zhode výrobku CE a schémy skutočného vyhotovenia. 

Rozvádzače opúšťajú výrobňu pevne a plne zmontované.