Meranie a regulácia

Nachádzate sa tu

Široké spektrum služieb v oblasti merania a regulácie.

Spoločnosť ElektroSystem AM, spol. s r.o. ponúka zákazníkom široké spektrum služieb počnúc od zavádzania jednoduchých aplikácií na znižovanie spotreby elektriny, zabezpečenia efektívneho návrhu a spoľahlivého chodu technológie budov.

Vzhľadom na neustále rastúce náklady na energie sa oblasť merania a regulácie stáva kľúčovým oborom pri navrhovaní a prevádzkovaní systémov technického zabezpečenia budov pre bývanie a komerčné využitie.
Proces šetrenia s elektrickou energiou by sa mal začať so zisťovaním, ako a kde sa elektrina využíva a koľko sa jej spotrebuje. V súčasnosti existujú rôzne inteligentné technické riešenia pre efektívne využitie energie. Vo väčšine prípadov je inštalácia takýchto riešení nenákladná a poskytuje rýchlu návratnosť.