Silnoprúdová elektroinštalácia je nosnou činnosťou spoločnosti.

Široké spektrum služieb v oblasti merania a regulácie.

Zvýšenia bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky elektrických technických zariadení.

Technické oddelenie je jedným zo základných pilierov našej spoločnosti. Je strojcom základu pre kvalitn...

Vyrábame typizované a atypické elektrické rozvádzače nízkeho napätia do 4000A menovitého pr...

Elektromobilita sa čoskoro stane bežnou súčasťou nášho každodenného využitia. Výhodou elektrických...

Novinky

V areály sídla našej spoločnosti sme zriadili nabíjacie miesto pre elektromobily. Pre našich zákazní... (zobraziť viac)
Portfólio služieb v oblasti požiarnej ochrany objektov sme rozšírili o značkové systémy elektrickej požiarnej... (zobraziť viac)
Úspešne sme obhájili certifikát systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001. (zobraziť viac)
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,... (zobraziť viac)

O nás

ElektroSystem AM, spol.  s r.o. sa od svojho založenia v roku 2005 dynamicky rozvíja a rastie. Na trhu je známa pod obchodným názvom a logom ESAM.

Spoločnosť bola založená s účelom napĺňania potrieb a požiadaviek zákazníkov v oblasti montáže, opráv, revízie a servisu elektrických zariadení.

Náš cieľ je budovanie dlhodobej spolupráce so zákazníkom. Ako dodávateľ sme si vedomí našej zodpovednosti za správnu funkčnosť, spoľahlivosť a bezpečnosť zhotovenej a zverenej elektroinštalácie.