Silnoprúdová elektroinštalácia je nosnou činnosťou spoločnosti.

Široké spektrum služieb v oblasti merania a regulácie.

Zvýšenia bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky elektrických technických zariadení.

Technické oddelenie je jedným zo základných pilierov našej spoločnosti. Je strojcom základu pre kvalitn...

Vyrábame typizované a atypické elektrické rozvádzače nízkeho napätia do 4000A menovitého pr...

Elektromobilita sa čoskoro stane bežnou súčasťou nášho každodenného využitia.

Novinky

V areály sídla našej spoločnosti sme zriadili nabíjacie miesto pre elektromobily. Pre našich zákazní... (zobraziť viac)
Na základe hodnotenia Národného informačného strediska SR a výsledkov jeho analýzy zameranej na firemn... (zobraziť viac)
Výrobca Wallbox na sympóziu a výstave elektrických vozidiel EVS30 v Stuttgarte sa prezentoval najinovatí... (zobraziť viac)
Portfólio služieb v oblasti požiarnej ochrany objektov sme rozšírili o značkové systémy elektrickej požiarnej... (zobraziť viac)

O nás

ElektroSystem AM, spol.  s r.o. sa od svojho založenia v roku 2005 dynamicky rozvíja a rastie. Na trhu je známa pod obchodným názvom a logom ESAM.

Spoločnosť bola založená s účelom napĺňania potrieb a požiadaviek zákazníkov v oblasti montáže, opráv, revízie a servisu elektrických zariadení.

Náš cieľ je budovanie dlhodobej spolupráce so zákazníkom. Ako dodávateľ sme si vedomí našej zodpovednosti za správnu funkčnosť, spoľahlivosť a bezpečnosť zhotovenej a zverenej elektroinštalácie.